För utställare

Mässinfo för utställare

Hälsodagen Skellefteå

11 maj 2019, Scandic Skellefteå, lördag 09.00 – 16.00

Arrangör: North Education Wellness – ett hälsonätverk bestående av företagen Carma Coaching, Hälsokraft, Livsfabriken, Norrländska Trädgårdar, Ravelbit, Rädda Ett Liv och Zoloz i Skellefteå.

Anmälan och allmänna regler

 1. Anmälan

Anmälan till: info@halsodagenskelleftea.se

I mailet till anmälan vill vi att ni har med:

 • En kort verksamhetsbeskrivning
 • Kontaktuppgifter (namn på ansvarig, adress, telnr, org.nr och ev. hemsidesadress)
 • Uppgifter om ni behöver el
 • Uppgifter om ni behöver en vit duk till borden
 • Matbiljett, om ni vill ha lunch från Scandic, kan medtagas upp om ni vill

För er information är det öppna utställarplatser, dvs det finns inga bås eller skärmväggar.

Utställaryta: 1,7 m djup x 2 m bred. Bord på 120 cm + 2 stolar ingår/monter

Då det är ett begränsat antal utställarplatser förbehåller vi oss rätten att godkänna endast ett fåtal utställare per produkt/behandling/tjänst för att få till ett bredare utbud med olika aktörer.

Anmälan är bindande, betalning sker efter godkänd anmälan en vecka innan Hälsodagen.

 • Betalning/Återbud

Alla utställarplatser är inomhus på övervåningen på Scandic hotell i Skellefteå.

Utställaryta: 1,7 m djup x 2 m bred. Bord på 120 cm + 2 stolar ingår/monter

Utställarpriser:

Bord + 2 stolar: 1200 kr + moms = 1500 kr

El (framdragen till bordet): 50 kr inkl moms

Vit duk till borden: 50 kr inkl moms

Matbiljett – lunch: 140 kr inkl moms

Varje utställarplats är beräknad på två personer.

Anmälan är bindande och betalning sker senast 3 maj 2019 till Bg: 372-3962

Avgiften är inte återbetalningsbar.

 • Marknadsföring

Annonsering för Hälsodagen kommer att ske via lokala tidningar samt via event på sociala medier.

Vi ser gärna att ni som utställare hjälper till att marknadsföra Hälsodagen i den mån ni kan.

Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning av produkter/tjänster som ej angivits i anmälan eller inte överensstämmer med andan i arrangemanget och kan upplevas som stötande.

 • Disposition av utställarplatser

Utställarplatserna är disponibla lördag den 11 maj kl 07.00. Då har vi placerat ut era bord och märkt dessa med namn. Vi ser att ni är klara med monteringen av er plats senast lördag kl 08.45

Utställare får inte avvika från sin plats före stängning lördag kl 16.00.

Arrangören är inte återbetalningsskyldig i samband med el- eller vattenavbrott.

 • Renhållning

Alla utställare ansvarar för renhållningen av den förhyrda ytan. Detta avser allt eget material och grovstädning. Sopsäckar tillhandahålles av arrangörerna och lämnas vid anvisad plats.

 • Försäkringar

Utställare tecknar och bekostar själv den försäkring som gäller för dennes utställdas produkter, detta inkluderar varor och inventarier. Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom utställnings området regleras av den berörda utställaren. Arrangören ansvarar inte för skada orsakad av fel eller försummelse.

Eventuella tvister som uppkommer ska i fullaste mån lösas på fredligt sätt. Tvister som ej kan lösas ska avgöras enligt den gällande lagstiftningen.

 • Parkering/Lastning

Utställare kan parkera på av arrangören anvisad plats. Vänligen fråga oss var ni får parkera under resten av tiden efter ni lastat ur. Ni kan stå framför entrén till Scandic när ni ska lasta ur på morgon och lasta in på afton, ni kan ta hissen upp till övervåningen med era grejor.

 • Mat och dryck

Det kommer att finnas nyttig lunch och hälsosamt fika att köpa i Scandics restaurang.

 • Kontakt

Vid frågor och mer info kontakta

Emma Ershag

Telefon: 073-1570850

E-post: info@norrlandskatradgardar.se